O Nas

Informacja o nas

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Kanał Augustowski i Rospuda” jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem, o celach niezarobkowych, działającym jako Lokalna Grupa Działania (LGD) w rozumieniu przepisów w sprawie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW 2007 – 2013), mającym na celu działanie na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, a w szczególności wspieranie działań na rzecz opracowania i realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) w rozumieniu przepisów dotyczących PROW 2007 – 2013. Stowarzyszenie swoim działaniem obejmuje obszar gmin: Augustów, Nowinka, Płaska.

WŁADZE STOWARZYSZENIA:

Prezes LGD – Elżbieta Pszczoła
Wiceprezes LGD – Anna Jadeszko
Skarbnik LGD – Tomasz Tomaszewski
Członek Zarządu LGD – Ewa Konstantynowicz

DO POBRANIA:

Statut Stowarzyszenia „LGD – Kanał Augustowski i Rospuda”