Członkowie LGD

Lokalną Grupę Działania – Kanał Augustowski i Rospuda tworzy 58 podmiotów: osoby fizyczne i prawne, które reprezentują:

Sektor publiczny – dziesięć podmiotów: Gmina Augustów, Gmina Nowinka, Gmina Płaska, placówki oświatowe i biblioteki publiczne,

Sektor społeczny – 11 organizacji: 3stowarzyszenia, fundacja oraz siedem OSP oraz 32 osoby fizyczne zaangażowane w działalność społeczną na rzecz rozwoju obszaru LGD,

Sektor gospodarczy – 5 osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą na terenie LGD.

Udział % poszczególnych sektorów w Lokalnej Grupie Działania przedstawia się następująco:
Sektor publiczny – 17,2%,
Sektor społeczny – 74,1%,
Sektor gospodarczy – 8,7%.

Wśród osób fizycznych 50% stanowią kobiety i 50%mężczyźni.

DO POBRANIA: Lista Członków LGD