Władze LGD

Prezes LGD – Elżbieta Pszczoła
Wiceprezes LGD – Anna Jadeszko
Skarbnik LGD – Tomasz Tomaszewski
Członek Zarządu LGD – Ewa Bożena Konstantynowicz