Informacja o wynikach naboru – 2016/09/02

Zarząd Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Kanał Augustowski” informuje:

1. W wyniku przeprowadzonego naboru na samodzielne stanowisko ds. animacji, doradztwa i współpracy wybrana została Pani Joanna Skrzekut.

Kandydatka spełniła wymagania określone w ogłoszeniu o naborze, najlepiej napisała test kwalifikacyjny oraz zaprezentowała się podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

2. W wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko kierownik biura – na zastępstwo – stanowiska nie obsadzono.