Wyniki naboru – VII’2016

Zarząd Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Kanał Augustowski” informuje:

  1. W wyniku przeprowadzonego naboru na samodzielne stanowisko ds. zarządzania projektami wybrana została Pani Alina Saczek.

Kandydatka spełniła wymagania określone w ogłoszeniu o naborze oraz najlepiej zaprezentowała się podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

  1. W wyniku przeprowadzonego naboru na samodzielne stanowisko ds. animacji, doradztwa i współpracy stanowiska nie obsadzono.

Nie złożono żadnych dokumentów aplikacyjnych na wskazane w ogłoszeniu o naborze stanowisko.