Informacja o zmianie nazwy i zasięgu

Uprzejmie informujemy, iż z dniem 06.04.2016r. wpisem w Krajowym Rejestrze Sądowym nasza grupa zmieniła nazwę na Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Kanał Augustowski” i obejmuje swoim zasięgiem gminy: Augustów, Płaska oraz Miasto Augustów. Dnia 17.05.2016r. podpisaliśmy Umowę o warunkach i sposobie realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023. W zakładce Dokumenty dostępne są i będą zamieszczane informacje dotyczące podpisanej umowy i wdrażania nowej Strategii, a już wkrótce zapraszamy na nową stronę internetową Stowarzyszenia.

logo-kolor