Zaproszenia na Walne Zebranie Członków w dniu 29 grudnia 2015

Szanowni Państwo
Członkowie Stowarzyszenia
„Lokalna Grupa Działania –
Kanał Augustowski i Rospuda”

 

Serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w Walnym Zebraniu Członków, które odbędzie się w dniu 29 grudnia 2015r. (wtorek) o godz. 9.30 w Gminnym Ośrodku Kultury w Żarnowie.

Porządek obrad:

I. Otwarcie zebrania;

II. Wybór Przewodniczącego zebrania i sekretarza;

III. Przyjęcie porządku obrad;

IV. Przedstawienie Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2022

– podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia LSR;

V. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w Uchwale Nr 84/15 z dnia 5 października 2015r. w sprawie wyboru członków Rady Stowarzyszenia ,,Lokalna Grupa Działania – Kanał Augustowski”;

VI. Wolne wnioski, sprawy organizacyjne;

VII. Zamknięcie obrad.

 

Liczę na Państwa obecność.

Z poważaniem

Elżbieta Pszczoła

Prezes Zarządu