Zaproszenie na Walne Zebranie Członków – 05/10/2015

Augustów, 21 września 2015r.

 

 

Szanowni Państwo

Członkowie Stowarzyszenia

„Lokalna Grupa Działania –

Kanał Augustowski i Rospuda”

 

Serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w Walnym Zebraniu Członków, które odbędzie się w dniu 5 października 2015r. (poniedziałek) o godz. 11.00 w Centrum Informacji Turystycznej w Płaskiej.

Porządek obrad:

I. Otwarcie zebrania;
II. Wybór Przewodniczącego zebrania i sekretarza;
III. Przyjęcie porządku obrad;
IV. Przedstawienie zmian w statucie
– podjęcie uchwały zatwierdzającej zmiany;
V. Wolne wnioski, sprawy organizacyjne;
VI. Zamknięcie obrad.

Liczę na Państwa obecność.

 

Z poważaniem

Elżbieta Pszczoła

Prezes Zarządu

 

Porządek obrad w formacie pdf – do pobrania.