Zaproszenie na Walne Zebranie Członków -13.04.2015

Szanowni Państwo
Członkowie Stowarzyszenia  
„Lokalna Grupa Działania –
Kanał Augustowski i Rospuda”

Serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w Walnym Zebraniu Członków, które odbędzie się w dniu 13 kwietnia 2015r. (poniedziałek) o godz. 8.30 w Gminnym Ośrodku Kultury w Żarnowie.

Porządek obrad:
I. Otwarcie zebrania;
II. Wybór Przewodniczącego zebrania i sekretarza;
III. Przyjęcie porządku obrad;
IV. Przedstawienie sprawozdania z działalności Stowarzyszenia za 2014 rok
– podjęcie uchwały zatwierdzającej sprawozdanie;
V. Przedstawienie sprawozdania w trakcie realizacji LSR
– podjęcie uchwały zatwierdzającej sprawozdanie;
VI. Wniosek Komisji Rewizyjnej i podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu Stowarzyszenia;
VII. Przedstawienie zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju
– podjęcie uchwały zatwierdzającej zmiany;
VIII. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do Podlaskiej Federacji Organizacji Pozarządowych;
IX. Wolne wnioski, sprawy organizacyjne;
X. Zamknięcie obrad.

Liczę na Państwa obecność.

Z poważaniem
Elżbieta Pszczoła
Prezes Zarządu

Program zebrania do pobrania w formacie pdf.