Zaproszenie na posiedzenie Rady Stowarzyszenia w dniu 22 lipca 2014 roku

20140228-logo

Szanowni Państwo

Członkowie Rady Stowarzyszenia

„Lokalna Grupa Działania –

Kanał Augustowski i Rospuda”

 

 

Serdecznie zapraszam na posiedzenie Rady Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Kanał Augustowski i Rospuda” w celu wyboru operacji do finansowania, które odbędzie się 22 lipca 2014r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Płaskiej (budynek Centrum Informacji Turystycznej), o godzinie 12.00.

Porządek obrad posiedzenia:

1) Otwarcie posiedzenia Rady;

2) Wybór Komisji Skrutacyjnej;

3) Uchwalenie porządku obrad Rady;

4) Podjęcie uchwały w sprawie wykluczenia członków Rady;

5) Rozpatrzenie wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013 w ramach działania 4.1/413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” – Małe projekty;

6) Podjęcie uchwał o wyborze operacji do finansowania – Małe projekty:

6a) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych do finansowania;

6b) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy operacji niewybranych do finansowania;

7) Wolne wnioski, dyskusja;

8) Zakończenie posiedzenia Rady.

 

Z poważaniem

Przewodniczący Rady Stowarzyszenia

„Lokalna Grupa Działania – Kanał Augustowski i Rospuda”

 

Wiesław Gołaszewski

 

 

Zaproszenie w formacie pdf – do pobrania.