Dokumenty dotyczące Stowarzyszenia

DO POBRANIA:

Deklaracja przystąpienia do LGD – organizacja/firma.

Deklaracja przystąpienia do LGD – osoby fizyczne.

Statut Stowarzyszenia „LGD – Kanał Augustowski i Rospuda”

Lokalna Strategia Rozwoju „LGD – Kanał Augustowski i Rospuda”