Zaproszenie na posiedzenie Rady Stowarzyszenia

Serdecznie zapraszam na posiedzenie Rady Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Kanał Augustowski i Rospuda” w celu wyboru operacji do finansowania, które odbędzie się 10 lipca 2012r. w siedzibie biura LGD przy ul. Wojska Polskiego 51 w Augustowie, o godzinie 12.00.

Porządek obrad posiedzenia:
1) Otwarcie posiedzenia Rady;
2) Wybór Komisji Skrutacyjnej ;
3) Uchwalenie porządku obrad Rady;
4) Rozpatrzenie wniosku o przyznanie pomocy złożonego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013 w ramach działania 4.1/413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” – Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw;
4 a) Podjęcie uchwały w sprawie wykluczenia członków Rady;
5) Podjęcie uchwały o wyborze operacji do finansowania;
5 a) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia list ocenionych wniosków;
6) Rozpatrzenie wniosku o przyznanie pomocy złożonego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013 w ramach działania 4.1/413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” – Odnowa i rozwój wsi;
6 a) Podjęcie uchwały w sprawie wykluczenia członków Rady;
7) Podjęcie uchwały o wyborze operacji do finansowania;
7 a) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia list ocenionych wniosków;
8) Rozpatrzenie wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013 w ramach działania 4.1/413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” – Małe projekty;
8 a) Podjęcie uchwały w sprawie wykluczenia członków Rady;
9) Podjęcie uchwał o wyborze operacji do finansowania;
9 a) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia list ocenionych wniosków;
10) Wolne wnioski, dyskusja;
11) Zakończenie posiedzenia Rady.

Z poważaniem

Przewodniczący Rady Stowarzyszenia
„Lokalna Grupa Działania – Kanał Augustowski i Rospuda”
Wiesław Gołaszewski